Земля - планета, на якій живе людина. У Сонячній системі - це третя планета від Сонця, середня відстань до якого складає 149,5 млн. км. Земна орбіта не зовсім кругла, вона схожа на злегка приплюснутий еліпс. Ось чому ця відстань міняється від 147,1 млн. км, коли Земля найближче до Сонця (на початку січня) до 152,1 млн. км, коли вона найдалі (через 6 місяців).

Земля формувалася одночасно з Сонцем та іншими вісьмома великими планетами Сонячної системи і міріадами астероїдів, метеоритів і комет з величезного газопилової хмари, так званої сонячної туманності.

У часи, ближчі до нас, Галілео Галілей першим спостерігав її фази в свою підзорну трубу. Це було останнім доказом невірності системи Птолемея. І тоді Венера зайняла своє остаточне місце між Землею і Сонцем, але стара теорія не змогла пояснити фази, які також можна було спостерігати.

На початковій стадії свого формування Сонце було дуже гарячим, що стало причиною випаровування в космос великої частини летючих речовин (таких, як водень і гелій), які перебували в області, де формувалася Земля. У більш віддалених і холодних областях Сонячної системи, навпаки, ці речовини могли конденсуватися, даючи життя гігантським газоподібним планет.

Подібно до інших планет Сонячної системи, Земля має кулясту форму і для всіх географічних побудов можна приймати Землю за кулю. Основними доказами кулястості Землі вважають зараз круглу тінь, утворену Землею під час місячних затемнень, фотографії і вимірювання з Космосу з штучних супутників Землі з різних відстаней і точок траєкторії польотів; градусні вимірювання по поверхні Землі.

Земля обертається навколо так званої земної осі. Точки перетину земної осі з земною поверхнею називаються полюсами. Розрізняють Північний і Південний полюси. Лінія перетину поверхні земної кулі площиною проходить через центр Землі перпендикулярно земної осі - це екватор. Площини, січні земну поверхню паралельно площині екватора утворюють паралелі, а площини проходять через два полюси - меридіани.

Для визначення положення точки на поверхні Землі користуються спеціальними величинами - географічними координатами. Географічна широта - це величина дуги меридіана від екватора до заданої точки у градусах, географічна довгота - величина дуги паралелі від нульового меридіана до заданої точки. У більшості країн за нульовою прийнято меридіан, що проходить через Грінвічську обсерваторію, на схід від Лондона - він так і називається Гринвічським.

Фізична ж поверхню Землі, ускладнена горами і западинами не збігається і з поверхнею геоїда, відступаючи від нього на кілька кілометрів. Сила тяжіння весь час прагне вирівняти поверхню Землі, привести її у відповідність з поверхнею геоїда.

Географічне значення форми і розмірів Землі надзвичайно велике. Внаслідок її кулястої форми кут падіння сонячних променів на земну поверхню зменшується від екватора до полюсів, формуються пояси освітленості, теплові пояси і взагалі всі природні процеси і явища закономірно змінюються у напрямку від екватора до полюсів.

Маса і розміри Землі визначають силу земного тяжіння, здатну утримувати атмосферу певного складу і гідросферу, без яких неможливе життя.

Як і інші планети Сонячної системи, Земля бере участь одночасно в кількох видах руху. Разом з Сонячною системою Земля робить один оборот навколо центру Галактики за галактичний рік (близько 230 млн. років), а навколо спільного з Місяцем центру мас вона звертається за 27,32 доби. Однак набагато більше всі, хто живе на Землі відчувають її добове обертання навколо осі і річний рух по орбіті навколо Сонця. З обертанням Землі пов'язані природні одиниці виміру часу.

Земля обертається навколо осі з заходу на схід, тобто проти годинникової стрілки, якщо дивитися на Землю з Полярної зірки (з Північного полюса), роблячи повний оборот за добу або 24 години.

Для обліку впливу обертання рухомої системи відліку (якою є Земля) на відносний рух тіла у фізиці вводять спеціальну силу інерції - силу Коріоліса (по імені французького вченого Г. Коріоліса). На Землі це явище, яке правильніше називати прискоренням Коріоліса, проявляється в тому, що всі тіла, що рухаються відносно земної поверхні в Північній півкулі отримують прискоренні, спрямоване вправо, а в Південному - вліво від напрямку їх руху. Прискорення Коріоліса впливає на напрям руху повітряних мас, морських течій, викликає підмив відповідних берегів річок. На екваторі прискорення Коріоліса дорівнює нулю, а до полюсів наростає.

Час повного оберту Землі навколо земної осі щодо зірок, між двома послідовними кульмінаціями (найбільш високим становищем якої-небудь зірки) називають зоряними добами і використовують при астрономічних спостереженнях. Зоряні добу рівні 23 год 56 хв. Однак вживаючи термін добу - зазвичай мають на увазі рівні 24 годинам сонячні добу - час повного оберту Землі навколо осі відносно Сонця. Оскільки Земля обертається навколо осі в тому ж напрямку, в якому рухається навколо Сонця, за сонячні добу вона робить оборот трохи більше, ніж на 360 ° і сонячна доба довша зоряних.

Для вимірювання часу всю поверхню земної кулі розділили на 24 часових пояси по 15 ° кожний і користуються поясним часом - тобто місцевим часом середнього меридіана кожного пояса. Межі поясів пристосовуються до державних або адміністративних кордонів, природних рубежах. За нульовою прийнятий пояс, по середині якого проходить грінвічський меридіан, його час називається всесвітнім. Рахунок поясів ведеться на схід, і в сусідніх поясах час відрізняється на 1 ч. Наприклад столиця Австралії Канберра р. живе за місцевим часом меридіана 150 ° в. д., на 10 годину зрушене вперед щодо всесвітнього. За 180-му меридіану проходить лінія зміни дат, по обидві сторони від якої години та хвилини збігаються, а календарні дати відрізняються на одну добу. 

ЗМІНА ДНЯ І НОЧІ. ФАЗИ МІСЯЦЯ.

 

Земля - третя планета Сонячної системи і наша домівка.

 

Земля, маючи схожі з Венерою розміри і масу, відрізняється від неї, а також і від інших планет киснево-азотним складом атмосфери, наявністю органічного світу і рядом інших особливостей. Кратери хоча і зустрічаються на Землі, не є основною формою її рельєфу. Більш детальні відомості про Землю викладено в наступних главах.

 

Навколо Землі рухається за еліптичною орбітою Місяць — найближчий наш небесний сусід. Його середня віддаленість від планети становить 384 000 км. З незапам'ятних часів Місяць привертає увагу землян як найбільш екзотичне світило, яке постійно змінює своє положення на зоряному небі і свій зовнішній вигляд — то він з'являється у всій своїй красі як величний яскравий диск, то у вигляді серпа, то зникає зовсім. Саме ці дивні зміни зовнішнього вигляду Місяця ще в сиву давнину мали практичне застосування. Перш за все це стосувалось виміру часу. Якщо з рухом Сонця на небі пов'язувалось поняття доби, то з явищем зміни фаз Місяця була пов'язана інша міра часу, а саме місяць. Протягом місяця проходить повний цикл зміни фаз нічного світила. Місячні календарі ще й досі знаходяться в практичному вжитку у деяких народів, а також у астрологів, які займаються вивченням залежності людської долі від взаєморозташування світил на небі та різних небесних явищ.

 

У системі Земля — Місяць часто настають моменти, коли Місяць, освітлений Сонцем, відкидає тінь на Землю або сам попадає в тінь Землі. Це досить ефектні явища. У давнину незвичайний вигляд небесного світила під час затемнення викликав у людей страх, сприймався за погане передвістя — гадали, що "Місяць обливається кров'ю". Особливо великий забобонний жах на марновірних людей наганяли повні затемнення Сонця, їх вважали передвісниками війни, кінця світу. Зараз причина затемнень перестала бути таємницею. Ці явища пов'язані лише зі взаємним рухом Сонця, Землі та Місяця і не мають нічого спільного з впливом якихось містичних сил, а тому з великою точністю передбачаються. Якби площина місячної орбіти збігалася з площиною орбіти Землі (екліптикою), затемнення відбувалося б регулярно два рази на місяць: під час повного Місяця — місячні, а при молодому — сонячні. Насправді ж внаслідок нахилу площини орбіти Місяця під кутом 5° до екліптики затемнення відбуваються порівняно рідко. Спостереження затемнень дозволяє вченим отримати важливі дані про фізичну природу Сонця, будову земної атмосфери і рухи Місяця.

 

Місяць постійно повернутий до Землі одним боком, однією півкулею. Пояснюється це тим, що період його обертання навколо вісі відповідає періоду обертання навколо Землі (тривалість сидеричного місяця становить 27,32 доби). Лише у 1959 р. автоматичною міжпланетною станцією "Луна-З" було сфотографовано зворотний, невидимий бік Місяця. На унікальних фотографіях не виявилося жодних ознак життя, не кажучи вже про поселення селенітів — міфічних місячних живих істот, схожих на людей. Справдилося припущення вчених про відсутність на супутнику Землі будь-яких форм життя. Космічні і наземні дослідження показали, що Місяць — це величезна кам'яна куля, 85 % поверхні якої вкрито горами, або "материками". Решту поверхні займають "моря" — місячні рівнини, які на відміну від материків мають темніше забарвлення і розташовані в основному на видимому боці Місяця. Поверхня Місяця вкрита численними кратерами різних розмірів. На Місяці є гори і гірські хребти висотою 3—5 км і протяжністю в сотні кілометрів.

 

Місячні моря — це великі лавові рівнини, покриті зверху пухкою легкою породою — реголітом, продуктом руйнування корінних порід. Дослідження, здійснені за допомогою "Луно-хода-2", показали, що товщина реголіту в районі моря Ясності дорівнює 1—6 м. Поверхня Місяця на освітленому боці нагрівається до 130 °С, а на затіненому опускається до -180 °С. Різкі коливання температури на його поверхні пояснюються не тільки відсутністю атмосфери, а й великою тривалістю місячного дня і місячної ночі, яка відповідає двом нашим тижням. Газову оболонку наше найближче небесне світило не змогло утримати через свою невелику масу.

 

ФАЗИ МІСЯЦЯ

Банк Интернет-портфолио учителей
Рейтинг астрономических ресурсов от ASTROLAB.ru

Сонце сьогодні

гороскоп
Flag Counter